Нотариус София Пашева, Пловдив

Нотариус София Иванова Пашева е с район на действие Районен съд – гр.Пловдив, вписана в регистъра на Нотариалната камара с рег. №746.

Нотариалната кантора осъществява дейността си в гр.Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 51 – партер.

Нотариални услуги

  • Сделки с недвижими имоти
  • Сделки с МПС
  • Обстоятелствени проверки
  • Завещания
  • Нотариални удостоверявания
  • Пълномощни
  • Декларации
  • Нотариални покани