Екип

СОФИЯ ИВАНОВА ПАШЕВА
Нотариус

Нотариус София Пашева е завършила юридическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.

– От 2004 до 2017 година работи като помощник-нотариус;
– От 2017 до 2019 година е вписана като адвокат;
– От 2019 г. е вписана като Нотариус с рег.№746 на Нотариалната камара.

ДАРИНА НИКОЛОВА НЕДЯЛКОВА
помощник- нотариус

Над 10 годишен опит като помощник-нотариус.

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ВРАЧЕВА-ДЖЕВИЗОВА
технически сътрудник

Над 20 годишен опит като технически сътрудник в нотариална кантора.

НИКОЛИНА ПЕТКОВА ТАШЕВА
технически сътрудник

Над 20 годишен опит като технически сътрудник в нотариална кантора.

Екипът на нотариалната кантора предлага професионализъм, лично отношение към всички клиенти, високи етични стандарти на работа, конфиденциалност.