За нас

Нотариус Пашева е вписана в регистъра на Нотариалната камара на Република България под №746, с район на действие – Районен съд гр. Пловдив.

Притежава над 20 годишен опит в областта на вещното, облигационното, търговското, семейно и наследственото право.

Нотариалната кантора на нотариус
СОФИЯ ИВАНОВА ПАШЕВА осъществява дейността си в град Пловдив на ул. “Иван Вазов“ №51, на партерния етаж на сградата, което осигурява достъпна среда и за хора с увреждания.

Пред нотариалната кантора е „Синя зона“ и има места за паркиране. Клиентите на българските мобилни оператори могат да заплатят престоя си в „Синя зона”, чрез изпращане на SMS, съдържащ регистрационен номер на автомобила на кратък номер 1332 или чрез Паркомат, който се намира пред кантората. https://www.plovdiv.bg/sms-parking/

Нотариалната кантора разполага с ПОС терминално устройство или ПОС терминал и има възможност за плащане с банкови карти.

Съдебен район на действие

https://plovdiv-rs.justice.bg/bg/9889

ОБЩИНА
Брезово

КМЕТСТВА
Брезово, Чоба, Бабек, Борец, Върбен, Дрангово, Зелениково, Златосел, Отец Кирилово, Пъдарско, Розовец, Свежен, Стрелци, Сърнегор, Тюркмен, Чехларе

ОБЩИНА
Калояново

КМЕТСТВА
Калояново, Бегово, Главатар, Горна Махала, Долна Махала, Дуванли, Дълго поле, Житница, Иван Вазово, Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем, Чернозем

ОБЩИНА
Кричим

КМЕТСТВА
Кричим

ОБЩИНА
Куклен

КМЕТСТВА
Куклен, Гълъбово, Добралък, Руен, Цар Калоян, Яворово

ОБЩИНА
Марица

КМЕТСТВА
Бенковски, Войсил, Войводиново, Граф Игнатиево, Желязно, Динк, Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, Манолско Конаре, Рогош, Радиново, Скутаре, Строево, Трилистник, Труд, Царацово, Ясно поле

ОБЩИНА
Перущица

КМЕТСТВА
Перущица

ОБЩИНА
Пловдив

КМЕТСТВА
Пловдив

ОБЩИНА
Раковски

КМЕТСТВА
Ген. Николаево, Секирово, Парчевич, Белозем, Болярино, Момино, Стряма, Чалъкови, Шишманци

ОБЩИНА
Родопи

КМЕТСТВА
Белащица, Бойково, Брани поле, Брестник, Брестовица, Дедево, Злати трап, Извор, Кадиево, Крумово, Лилково, Марково, Оризаре, Първенец, Ситово, Скобелево, Устина, Храбрино, Цалапица, Ягодово

ОБЩИНА
Стамболийски

КМЕТСТВА
Стамболийски, Йоаким Груево, Куртово Конаре, Ново село, Три водици

ОБЩИНА
Съединение

КМЕТСТВА
Съединение, кв. Точиларци, Голям Чардак, Драгомир, Любен, Малък Чардак, Найден Герово, Неделево, Правище, Царимир, Церетелево

ОБЩИНА
Хисар

КМЕТСТВА
Хисар, Миромир, Беловица, Красново, Кръстевич, Мало Крушево, Михилци, Мътеница, Ново Железаре, Паничери, Старо Железаре, Старосел, Черничево